Tartectomía (higiene)

Tot i seguir escrupolosament les normes d'higiene oral, és inevitable la formació de placa i tosca, amb la consegüent inflamació i sagnat de genives.
Hi ha molts factors que influeixen en la formació de tosca, pel que li assessorarem de manera personalitzada sobre la periodicitat que millor s'adapti a la seva condició, però a grans trets, podem dir que 1-2 vegades a l'any és suficient per mantenir les seves genives en perfecte estat.