Sobredentadura

Les sobredentadures són pròtesis removibles retingudes per 2 o 4 implants, en funció de la disponibilitat òssia. L'avantatge d'aquest sistema és que la higiene és tremendament simple, el preu econòmic, i el resultat òptim. El moviment i desajust de la pròtesi deixarà de ser un problema habitual.