• Carilles
    Les carilles són una finíssima capa de compòsit o ceràmica, que s'apliquen sobre la dent amb una mínima preparació no invasiva, per millorar la forma, mida i color d'aquest. Es tracta d'una solució definitiva que requereix un manteniment mínim i ofereix els resultats més naturals.

  • Carilles
    Les carilles són una finíssima capa de compòsit o ceràmica, que s'apliquen sobre la dent amb una mínima preparació no invasiva, per millorar la forma, mida i color d'aquest. Es tracta d'una solució definitiva que requereix un manteniment mínim i ofereix els resultats més naturals.